دنیای گل

«از هر چیز منفی یک چیز مثبت خلق کنید»

گل آنتوریوم

 

2 – آنتوریوم آندرآنوم A.Andreanum: با شاخه های عمودی و رنگهای عالی و برگهای بسیار پهن و شاخه های گل زیبا .

شاخه های گل آن بسیار مورد توجه است و مدتها در آب دوام می آورد .

این نوع گل بخصوص برای پرورش در گلخانه مناسب است .

زیرا در این مکان است که مقدار رطوبت ، درجه حرارت و آبیاری به راحتی قابل کنترل می باشد .

نوع آنتوریوم شزریانوم A.Schezerianum برای پرورش در آپارتمان ، یک گل بسیار مناسب است .

این گیاه در شرایط مناسب مرتبا گل داده و برگهای بسیار زیبای آن به رنگهای قرمز درخشان یک ماه  و حتی بیشتر دوام می آورد .

مواظبت های زراعی :

نور : نور ملایم در درجه اول .

حرارت : محیط گرم .

رطوبت : خاک را باید مرطوب نگاه داشت .

جابجا کردن : در زمان جابجا کردن گیاه ( تعویض گلدان ) خاک گلدان باید از مخلوط زیر تهیه شود :

1 – خزه ، در حال پوسیدن یا تورب ( پیت) دو قسمت .

2 – ورمیکولیت ( از سنگهای معدنی است که بعدا به رُس تبدیل میشود ) یک قسمت .

3 – پرلیت ( این هم از سنگهای معدنی است که به رُس تبدیل میشود منتها ذرات آن درشت تر است ) یک قسمت . سپس آن را بطور یکنواخت مخلوط کرده و در گلدان مصرف کنید .

کود :

هر ماه یکبار باید از کودهای قابل حل در آب برای آنتوریوم شزریانوم A.Schezerianumاستفاده کرد و برای نوع آنتوریوم آندرآنوم A.Andreanum ماهی دو بار .

تکثیر : ازدیاد این گیاه از طریق قلمه زدن ساقه انجام میشود .

 

 

+ نوشته شده در  بیستم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:52 AM  توسط ملیسا جمالی   |